About us

บริษัท แอ็ท เฟิร์ส จำกัด ตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติที่บริสุทธิ์  ปลอดภัย  และ ปราศจากสารตกค้างใดๆ  สู่ผู้บริโภคทั่วโลก  เราจึงให้ความสำคัญกับการวิจัย และพัฒนาเป็นอันดับแรก โดยเรามีการวิจัยสารสกัดธรรมชาติ ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ชาติอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในทุกขั้นตอน ของการวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา

น้ำมันมะพร้าว  SIG  NATURE  คือหนึ่งในความภูมิใจของเรา  โดยเราเลือกมะพร้าวที่ปลูกในประเทศไทย  คัดเฉพาะมะพร้าวที่มีความสมบูรณ์ และอยู่ในช่วงอายุที่เหมาะแก่การนำมาเพื่อการสกัดน้ำมันมะพร้าว  นอกจากนี้เรายังใช้ระบบออร์แกนิคในกระบวนการเพาะปลูก โดยใช้ปุ๋ยอินทรีเท่านั้น ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ  ทั้งนี้เพื่อให้ได้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์  คุณภาพเยี่ยม กลิ่นหอม สัมผัสนุ่มลิ้น  และ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ปรัชญาของเรา

เราไม่ประนีประนอมกับคุณภาพที่ดีทีสุดของสินค้า  ตามมาตรฐานที่วางใจได้ ทั้งคุณภาพ และ ความบริสุทธิ์ของ SIG NATURE  ในราคาที่ซื้อหาได้อย่างเป็นธรรม